Kontaktid

Valikud rakenduvad automaatselt

Kontakti foto
Diana Kiilu

Eesti keel

Sotsiaalainete ja keelte
valdkonna juht

E-posti aadress diana.kiilu@ylejoe.ee
Kontakti foto
Liisa Hanso

Inglise keel

Inimeseõpetus

Soome keel

E-posti aadress liisa.hanso@ylejoe.ee
Kontakti foto
Marika Koff

Inglise keel

Inimeseõpetus

Matemaatika

Soome keel

E-posti aadress marika.koff@ylejoe.ee
Kontakti foto
Tiina Pärn

Ajalugu

Inimeseõpetus

Vene keel

E-posti aadress tiina.parn@ylejoe.ee

Avaldatud 14.03.2023 Viimati muudetud 26.01.2024