Kooli väärtused ja sümboolika

Missioon: Loome kaasaegse õpikeskkonna, kus õppija hindab kõrgelt elu püsiväärtusi, hoolib oma
tervisest ning on oma tervisest ja keskkonnast hooliv, vastutustundlik kodanik.

 

Visioon: Üheskoos õppides väärtustame teadmisi, arengut, loovust ja traditsioone.

 Kooli väärtused:

  • loomingulisus ja innovatiivsus: õppijate ja kooli töötajate mitmekülgne arendamine;
  • traditsioonid ja kombed: üldinimlike ja ühiskondlike väärtuste hoidmine;
  • usaldus ja austus: isamaalisus ja kodanikukasvatus;
  • vastutus: ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamine;
  • teaduspõhise maailmakäsitluse väärtustamine.

Sümboolika:

  • kooli logo
  • kooli lipp
  • kooli laul

 

Ülejõe kooli laul

Sõnad: Maris Niin, Tiina Pärn
Viis: Ester Murrand

1. Pärnus seismas üks väärikas maja,
mis kantud põnevast ajaloost.
Seda maja meile on vaja,
See tulvil on tarkust ja hoolt!

2. Siin koolikell ja hea õpetaja,
kooliõde ja koolivend.
Pinginaaber sind aitab kui vajad,
on klass, on sõbrad ja lend!

Refr: Kool, Ülejõe kool, me haridus on sinu hool!
Kui vaikib su ruumes me sammude kaja,
siis tulevad uued, kel tarkust on vaja.

3. Koolikell, see meeles veel kaigub
ka neil, kes läinud on siit.
Noorusajast siin veedame palju,
hiljem vaadates näib see vaid viiv…

Refr: (2x)
Kool, Ülejõe kool, me haridus on sinu hool!
Kui vaikib su ruumes me sammude kaja,
siis tulevad uued, kel tarkust on vaja.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 16.04.2024.