Kooli ajalugu

Arve ja fakte keskkooli ajaloost

1958/59 – Pärnu IV Keskkool alustas 22 komplekti ja 733 õpilasega

1959/60 – lõpetas 1. lend

1961/62 – ei võetud uut keskkooliklassi vastu

1963/64 - õpilaste arv ületas tuhande piiri (1003)

1965/66 – maja läks juba remonti

1964/65 – lõpetajaid ei ole, sest kolm aastat tagasi üritati meid põhikooliks muuta; malev sai J. Kunderi nimeliseks

1969/70 – alustati õpilaskonverentside traditsiooni

1970/71 – hakati välja andma „Noore Teaduri“ märke, mille kavandi autor on meie vilistlane ja kunstiõpetaja Helga Voog

1972/73 – alustas muusika eriklass

1973/74 – alustas bioloogia eriklass

1974/75 – kool läks üle kabinetisüsteemile, sest valmis juurdeehitus

1980/81 – valmis kooli  lasketiir Mihhail Timašovi organiseerimisel; algas kodu-uurimise ja „Kodulinna” edulugu Meedi Rajari eestvedamisel

1981/82 – aktiviseerus tuletõrjealane töö Rein Semenovi juhtimisel, võimlasse ehitati tuletõrjetreeningtrass

1986/87 – suurim õpilaste arv (1448)

1988/89 – esimest korda lõpetas keskkooli 12. klass; meie kooli tütarlaste avalik kiri lõpetas sõjalise algõpetuse tütarlastele, jäi ainult meditsiin

1989/90 – alustas Sütevaka humanitaargümnaasium meie ruumides; peeti 1. sõjajärgne jõulukonverents just meie koolis

1993/94 – kool alustas tööd ühes vahetuses

1995/96 – nimevahetus, alustas Pärnu Ülejõe Gümnaasium

2002/03 – õpilaste arv alla tuhande (983)

2004/05 – kaks klassitäit likvideeritud Niidupargi Gümnaasiumi õpilasi tuli meie kooli

2008/09 – koolimaja vana osa täielik renoveerimine

2009/10 -  õpilaste arv 758, vaid 25 õpilase võrra suurem kui esimesel kooliaastal; juurdeehituse renoveerimine

2010      -  kevadel lõpetas 50. keskkooli lend.

2014/15 -  lõpetas viimane gümnaasiumiklass

2015/16 - 1. septembril 2015 alustas tööd Pärnu Ülejõe Põhikool

Põhikool

7. klassiline põhiharidus 1959—1961.

1. lend lõpetas põhikooli 1959. aastal siin majas.

1962. aastal põhikooli lõpetajaid ei olnud, sest põhiharidus läks üle 8. klassiliseks (keskkool oli siis nelja-aastaline 8., 9., 10. ja 11. klass).

8. klassiline põhiharidus 1962/63—1987/88.

1988. aasta 1. septembrist „tõsteti" köik 8. klassi õpilased 9. klassi, nii muudeti põhiharidus 9. klassiliseks (tegelikkuses olid nad lõpetades koolis käinud 8. klassi).

1986. aastal kooli tulnud 6-aastased õpilased olid esimesed, kes käisid 12 aastat koolis (põhikool + gümnaasium). 6-aastaselt tuldi kooli neli või viis aastat, siis läks koolikohustuse algus jälle üle 7-aastastele.

2014/2015. õppeaastal lõpetas põhikooli 56. lend.

2023/2024. õppeaastal lõpetab 65. lend.

 

IV keskkool
Erinevad logod gümnaasiumi ja põhikooli ajal
Avaldatud 13.04.2023. Viimati muudetud 14.06.2024.