Liikuma Kutsuv Kool

Tutvustus 

Liikuma Kutsuv Kool on TÜ liikumislabori algatusel sündinud programm, mille sihiks on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi. Liikuma Kutsuva Kooli eesmärk on on tuua rohkem liikumist tervesse koolipäeva - vähendada istumist ainetunnis, lisada liikumist vahetundidesse ja toetada aktiivset kooliteed. 

Pärnu Ülejõe Põhikool ühines Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga 4. veebruaril 2019.  

Meie kool on muudatusi sisse viinud järk-järgult, lühemaid eesmärke seame õppeaastaks, pikemaid  mitme aasta peale. Kevadel 2019 algasid meie algklassi õpilastele liikumisvahetunnid, mida viisid läbi koolituse läbinud mängujuhid 7. klassidest. Linna poolt eraldati meie koolile toetus välijõusaali väljaehitamiseks.

Kevadel 2019 alustati ka liikuma kutsuva kooli programmi laiemat tutvustamist kogu kooliperes alustades õpetajatest ja õpilastest ning lõpetades lapsevanematega. Õppeaasta lõpus läbisid pea kõik õpetajad aktiivse ainetunni teemalise koolituse.

Pärnu Ülejõe Põhikool on  aktiivne LKK võrgustikuliige. 

Meie koolis kuuluvad Liikuma Kutsuva kooli töörühma: 

Erge Saare - tiimijuht

Töörühma liikmed: Sille Arust, Margus Veri, Jane Siigur, Maris Niin, Marleen Nõmm, Krista Tammik, Heli Nurm, Marika Koff, Gerda- Liis Kuusk.

Avaldatud 06.10.2023. Viimati muudetud 06.12.2023.