KIK projektid

Loodushariduslike õppekäikude projekt

Pärnu Ülejõe Põhikool osaleb aktiivselt Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavas loodushariduslike õppkäikude projektis.

Projekti eesmärk on pakkuda kõikidele Pärnu Ülejõe Põhikooli 1.-9. klassi õpilastele võimalust tasuta osaleda vähemalt ühes loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammis. Eesmärgi täitmise tulemusena suureneb aktiivõppe tegevuste abil õpilaste teadlikkus bioloogilisest mitmekesisusest ja inimtegevuse mõjudest keskkonnale.

 

Projekt: "Energiat tarbi targalt"

Projekti tulemusel luuakse Pärnu Ülejõe Põhikooli elektritarbimise jälgimise süsteem, mille andmeid kuvatakse e-lugeritest infostendil.

Projekti eesmärk on jälgida, analüüsida ja optimeerida koolis elektri tarbimist ning suurendada energiatarbimise vastutustundlikkust Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilastes ja personalis.

Avaldatud 17.03.2023. Viimati muudetud 29.03.2023.