Pärnu põhikoolide ülelinnaline nutivõistlus

Loomise kuupäev 19.03.2024
5.-6. klasside nutivõistlus toimus 18. märtsil 2024   Pärnu Tammsaare Koolis. 

Võistlus koosnes kolmest osast: individuaalne test küberohutuse teemal (meeskonnaliikmete tulemused liideti);  meeskondlik info otsimise/kontrollimise ülesanne (tehisintellekti rakenduste kasutamine ei ole lubatud);  meeskondlik loovülesanne Scratchis animatsiooni koostamine.

Meie koolist osales kaks võistkonda ja nad olid väga edukad ning loovad.

6.d võistkond saavutas 2. koha

  • Erik Miller
  • Remil Ilm
  • Robert Priilinn

6.b klassi võistkond saavutas 3. koha

  • Karin Trumm
  • Jarmo Taggo
  • Aron Lilleste
7.-9. klasside nutivõistlus toimus 19. märtsil 2024 Räääma koolis.

Meie kooli võistkond saavutas 4. koha (3. kohast jäi puudu vaid pool punkti!). Võistkonnas olid 9.d klassi õpilased:

  • Rasmus Laursoo
  • Joosep Lepp
  • Traian Torres Reimets

Rasmus Laursoo saavutas 1. koha individuaalses infootsingus.

Õpilasi juhendas õpetaja Taimi Dreier.

Viimati muudetud 20.03.2024.